075 Промисловий маркетинг

Заголовок ОПП Новий файл програми
Промисловий маркетинг Освітньо-професійна програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020) , Опис освітньої програми (2018, оновлення 2019) , Опис освітньої програми (2018)
Промисловий маркетинг Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2018)