073 Менеджмент міжнародного бізнесу

Заголовок ОПП Новий файл програми
Менеджмент міжнародного бізнесу Освітньо-професійна програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020)