073 Менеджмент інвестицій та інновацій

Заголовок ОПП Новий файл програми
Менеджмент інвестицій та інновацій Освітньо-професійна програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020)