073 Менеджмент

Заголовок ОПП Новий файл програми
Менеджмент Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020)