051 Управління персоналом та економіка праці

Заголовок ОПП Новий файл програми
Управління персоналом та економіка праці Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2018)