035 Філологія

Заголовок ОПП Новий файл програми
Філологія Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020) , Опис освітньої програми (2020, англ.) , Опис освітньої програми (2016)